Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Εκπαιδευτικά ταξίδια σε summer schools στο εξωτερικό

Από το 2006 και κάθε καλοκαίρι η Υδραγωγή χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά ταξίδια σε summer schoolsτου εξωτερικού.  Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα περισσότερα από 75 παιδιά. Φωτογραφίες εδώ.

 

 • 2006 University of Kent (UK))
 • 2007 The University of Northampton (UK)
 • 2008 University of the West of England (UK)
 • 2009 Nation Campus Paris (France)
 • 2010 Brunel University (UK)
 • 2011 University of Leicester (UK)
 • 2012 University of Westminster (UK)
 • 2014 University of Westminster (UK)
 • 2015 University of Westminster (UK)
 • 2017 Cats College, Cambridge (UK)
 • 2018 Brunel University (UK)
 • 2019 Κάνε μία δωρεά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s