Δυσλεξία

Εξειδικευμένα μαθήματα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Η Υδραγωγή προσφέρει δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα από την εξειδικευμένη παιδοψυχολόγο Αλεξάνδρα Σταμοπούλου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2006, καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τα μαθήματα γίνονται στον χώρο όπου συστεγάζονται η Υδραγωγή και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ύδρας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s