Για δωρεές

Και η μικρότερη συνεισφορά σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Καταβάλλουμε συνειδητή προσπάθεια να κρατάμε τα λειτουργικά μας έξοδα όσο χαμηλότερα γίνεται έτσι ώστε τα χρήματα σας να πηγαίνουν στα παιδιά.
Κάνετε τις δωρεές σας στους παρακάτω λογαριασμούς της Υδραγωγής ή επικοινωνήστε μαζί μας για εναλλακτικούς τρόπους καταβολής.
 
Alpha Bank
IBAN: GR44 0140 1930 1930 0200 2000 352
SWIFT: CRBAGRAA
 
 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
IBAN: GR34 0110 4800 0000 4804 8004 351
SWIFT: ETHNGRAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s