Δράσεις

Η Υδραγωγή, από το 2006, έχει συγκεντρώσει δωρεές της τάξης των 120.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά έχουν χρηματοδοτήσει τις εξής πρωτοβουλίες:

1. Εξειδικευμένα μαθήματα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Η Υδραγωγή προσφέρει δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα από την εξειδικευμένη παιδοψυχολόγο Αλεξάνδρα Σταμοπούλου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2006, καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τα μαθήματα γίνονται στον χώρο όπου συστεγάζονται η Υδραγωγή και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ύδρας.

2. Εκπαιδευτικά ταξίδια σε summer schools στο εξωτερικό

Από το 2006 και κάθε καλοκαίρι η Υδραγωγή χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά ταξίδια σε summer schools του εξωτερικού. Πάνω από 75 παιδιά έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα μέχρι τώρα (2017), πολλά από τα οποία δεν είχαν ποτέ πριν ταξιδέψει με αεροπλάνο.

 • 2006 University of Kent (UK))
 • 2007 The University of Northampton (UK)
 • 2008 University of the West of England (UK)
 • 2009 Nation Campus Paris (France)
 • 2010 Brunel University (UK)
 • 2011 University of Leicester (UK)
 • 2012 University of Westminster (UK)
 • 2014 University of Westminster (UK)
 • 2015 University of Westminster (UK)
 • 2017 Cats College, Cambridge (UK)
 • 2018 make a donation

3. Ζωγραφική

Η Υδραγωγή  από τον Σεπτέμβριο του 2010 προσφέρει κάθε Σάββατο δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής και έκφρασης από τον καλλιτέχνη Δημήτρη Φουσέκη.

4. Υποστήριξη άλλων συλλόγων

Η Υδραγωγή διοχετεύει χρήματα από τις δωρεές που συγκεντρώνει και σε αξιόλογες πρωτοβουλίες άλλων τοπικών συλλόγων ή φορέων όπως ο Σκακιστικός Σύλλογος Ύδρας, το Νηπιαγωγείο Ύδρας, η Σχολή Μπαλέτου και η Κινηματογραφική Λέσχη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s